Bezpečnostní audit

06. 12. 2015

Domů
Komplexní nabídka
Bezpečnostní audit
Vzdělání
Zkoušky způsobilosti
Fyzická ochrana
Kontakt

 

Bezpečnostní audit, analýza a kontrola

Bezpečnostní audit objektu

* nezávislé zhodnocení souladu bezpečnostních opatření s požadavky právních předpisů

* identifikace počátečního stavu ochrany a zjištění rozsahu dále implementovaných bezpečnostních opatření

* ověření kvality služeb

* hodnocení kvality bezpečnostních opatření

* zdokumentování úrovně, rozsahu a funkčnosti bezpečnostních opatření

Bezpečnostní analýza

* nastavení efektivní úrovně ochrany pokrývající analyzovaná bezpečnostní rizika

* podklad pro standardizaci bezpečnostních opatření a výběr poskytovatelů bezpečnostních služeb nebo technologií

Audit a kontrola výkonu ostrahy

* posouzení shody přijatých a vykonávaných opatření

* identifikace nedostatků v organizaci i praktickém výkonu ostrahy

* jednorázové i periodické kontroly výkonu

Konzultace

* komplexní bezpečnostní projekty

* individuální odborné služby

 

Domů | Komplexní nabídka | Bezpečnostní audit | Vzdělání | Zkoušky způsobilosti | Fyzická ochrana | Kontakt

Tento server byl naposledy aktualizován dne 06. 12. 2015