Komplexní nabídka

06. 12. 2015

Domů
Komplexní nabídka
Bezpečnostní audit
Vzdělání
Zkoušky způsobilosti
Fyzická ochrana
Kontakt

 

Komplexní nabídka

* řízení ochrany osob a majetku

* analýza bezpečnostních rizik v oblasti ochrany osob, majetku a informací

* identifikaci aktiv

* stanovení hodnoty aktiv a ohodnocení jejich významu pro klienta

* identifikaci hrozeb

* stanovení závažnosti

* návrh opatření ke snížení dopadu analyzovaných bezpečnostních rizik

* periodické ověřování plnění veškerých povinností organizace

* zpracování a aktualizace bezpečnostních dokumentací a interních předpisů

* kontrola dodržování bezpečnostních opatření v prostorách organizace

* pohotovost k řešení bezpečnostních incidentů

* monitoring kvality a řízení dodavatelů v oblasti bezpečnostních služeb

* konzultace v oblasti bezpečnosti

Fyzická ochrana

* bezpečnostní posouzení objektu

* bezpečnostní studie - analýza

* audit současného stavu fyzické ochrany

* analýza bezpečnostních rizik fyzické ochrany

* konzultace a poradenství

* outsourcing

* studie proveditelnosti optimalizace fyzické ochrany

Technická ochrana

* návrh systému technické ochrany

* studie integrace bezpečnostních technologií a dohledových center

* výběrová řízení montáží a servisu systémů technické ochrany

Režimová ochrana

* interní předpisy fyzické ochrany

* bezpečnostní standardy

* provozní řád objektu

* manipulace s finanční hotovostí a ceninami

* provozní řád systémů technické ochrany

Fyzická ostraha

* poradenství a návrhy opatření fyzické ostrahy

* audit výkonu ostrahy

* posouzení systému ostrahy

* smlouva o poskytování bezpečnostních služeb ostrahy

* směrnice pro výkon ostrahy

* výběrová řízení na poskytovatele služeb ostrahy

* outsourcing kontrol kvality fyzické ostrahy

 

Domů | Komplexní nabídka | Bezpečnostní audit | Vzdělání | Zkoušky způsobilosti | Fyzická ochrana | Kontakt

Tento server byl naposledy aktualizován dne 06. 12. 2015